Rubrik

Huvud

Projekt för en bättre havs- och vattenmiljö

Här hittar du projekt helt eller delvis finansierade av havs- och vattenmiljöanslaget. Från och med år 2020 finns enbart LOVA-projekt registrerade. Katalogen uppdateras löpande. Du kan använda vår urvalsfunktion eller söka i fritextrutan nedan.

Projektkatalog Sökning

  • 1 - 10 av 3.592
InfoProjektägareProjektnamnSammanfattningDiarienrBeslutade MedelValuta
DetaljerNyköpingsåarnas VattenvårdsförbundFörstudie: Dämmet vid VadProjektet ska utvisa vad som händer med vattennivåerna i Husbyån, Långhalsen och Lidsjön om dämmet vid Vad skulle tas bort.2133-2024 74 000SEK
DetaljerEkerö kommunGårdsvisa vattenplaner Hogsta och Kungsgården, EkeröProjektet ämnar ta fram gårdsvisa vattenplaner för ridanläggningarna vid Hogsta och Kungsgården på Ekerö.501-60219-2023 100 000SEK
DetaljerSträngnäs GolfklubbVattenhantering på Strängnäs Golfklubb och Larslunda Idrottsområde”Huvudsakliga syftet är att utreda hur man kan optimera vattenhantering på Strängnäs Golfklubbs verksamhetsområde. Detta för att först och främst öka vattenmagasinering som en form av klimatanpassning men även för att använda som bevattningssystem. Ytterligare en aspekt av projektet är att utreda möjligheten att använda renat avloppsvatten som bevattningsresurs.707-2024 192 000SEK
DetaljerKatrineholms kommunÅtgärd för minskad internbelastning, utökad lågflödesmuddring i sjön ÖljarenProjektet innebär att i full skala suga upp näringsrika sediment, lågflödesmuddra en yta av 40 000 kvadratmeter i sjön Öljaren för att minska internbelastningen.918-2024 3 356 589SEK
DetaljerRåcksta å vattenrånLOVA Vattenvård Sundtorps GårdProjektet är ett samarbete mellan Råcksta Å Vattenråd och Sundtorps Gård som syftar till att inkludera en förstudie över fyra utpekade områden som markägaren ser skulle vara passande för vattenåtgärder samt praktiska åtgärder för dessa. Främst fokus ligger på att minska näringsläckage till sjön, men även att arbeta för andra naturnyttor så som klimatanpassning samt djur/växtliv.833-2024 640 000SEK
DetaljerSveriges Sportfiske- och FiskevårdsförbundTjockskalig målarmussla i Kilaåns biflödenSyftet med projektet är att etablera/förstärka bestånd av tjockskalig målarmussla i de biflöden där åtgärder gjorts för att förbättra hydrologin och ekologiska förutsättningar för fisk och musslor.711-2024 964 000SEK
DetaljerKatrineholms kommunReduktionsfiske i StensjönProjektet avser att förbättra vattenkvalitén och biodiversiteten i Stensjön genom reduktionsfiske.648-2024 572 536SEK
DetaljerRönne å vattenrådGemensam åtgärdssamordnare Rönneåns och Vegeåns vattenråd”Åtgärdssamordnare för Rönne å och Vege å avrinningsområde.39429-2023 2 192 000SEK
DetaljerSportfiskarnaGäddfabrik Kvesarumsåns utloppFörstudie samt tillståndsansökan för anläggning våtmark och återmeandring vid Kvesarumsån.39399-2023 650 648SEK
DetaljerSegeåns Vattendragsförbund och VattenrådMättade skyddszonerProjektet ska utreda möjligheterna och identifiera lämpliga platser för att implementera mättade buffertzoner.39373-2023 200 000SEK
  • 1 - 10 av 3.592