Projektsida

SAMBAH - Static Acustic Monitoring of Baltic Harbour porpoises

Kolmårdens djurpark deltar i det internationella inventeringsprogrammet SAMBAH i vilket 8 Östersjöländer deltar. Projektet planerar att inventera tumlare i Östersjön med hjälp av hydrofoner genom att slutföra studier från 2007 samt även utveckla och utprova en modifierad typ av hydrofon som kommer att användas under SAMBAH-projektet. Att få en bättre uppfattning om tumlarens förekomst och antal är väsentligt för både fisket och naturvården, om Sverige skall kunna uppfylla nationella och internationella åtaganden om skydd och restaurering av Östersjöns tumlarbestånd.

Kolmårdens djurpark
Norrköping
202000
SEK
2008 - 2008
Hav i balans samt levande kust och skärgård
625
- 301-3815-08 301-3815-08

Relaterade projekt: Life

InfoProjektägareProjektnamnBeslutade medelValuta
Kolmårdens djurparkSAMBAH + LIFE 60 000SEK
Kolmårdens djurparkSAMBAH 300 000SEK
Kolmårdens djurparkSAMBAH + LIFE 7 652 000SEK
Länsstyrelsen JämtlandTriple Lakes - Catchment restoration and preventive action for aquatic habitats in a climate change perpective (LIFE- Triple Lakes) 927 100SEK
Länsstyrelsen JämtlandTriple Lakes- Catchment restoration and preventive action for aquatic habitats in a climate change perspective 1 000 000EUR
Hushållningssällskapet HallandLIFE Goodstream 924 550EUR
Kalmar KommunLIFE SURE 655 000EUR
SkogsstyrelsenGRIP on LIFE IP 3 331 779EUR
Sveriges Lantbruksuniversitet, SLULIFE IP Rich Waters 1 530 000SEK
Region SkåneLIFECOAST adapt 210 000EUR
Lidköpings kommunLidköping Innovation Wastewater Eco-Hub (LIWE LIFE) 210 316EUR
Länsstyrelsen GävleborgRivers of LIFE 2 450 000EUR
Länsstyrelsen Västra GötalandLIFE LOPHELIA 688 650EUR
Länsstyrelsen SkåneLIFE CONNECTS 2 230 014EUR
Länsstyrelsen VästmanlandLIFE IP Rich Waters 5 236 758EUR

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Övriga dokument
Ansökan
Beslut