Projektsida

LIFE LOPHELIA

Projektet syftar till att restaurera ögonkorallreven i Kosterfjorden-Väderöfjordens Natura 2000-område och i förlängningen även i OSPAR-området och övriga Europa för att upprätthålla konnektiviteten mellan korallreven. Projektet ska vidareutveckla en metod med artificiella revstrukturer för att passa ögonkorallen Lophelia pertusa och att kostnadseffektivt restaurera tidigare kända områden med död och levande ögonkorall i Kosterfjorden-Väderöfjorden.

Länsstyrelsen Västra Götaland
Göteborg
688650
EUR
2019 - 2025
Hav i balans samt levande kust och skärgård
4222
208-19

Relaterade projekt: Life

InfoProjektägareProjektnamnBeslutade medelValuta
Kolmårdens djurparkSAMBAH + LIFE 60 000SEK
Kolmårdens djurparkSAMBAH 300 000SEK
Kolmårdens djurparkSAMBAH + LIFE 7 652 000SEK
Kolmårdens djurparkSAMBAH - Static Acustic Monitoring of Baltic Harbour porpoises 202 000SEK
Länsstyrelsen JämtlandTriple Lakes - Catchment restoration and preventive action for aquatic habitats in a climate change perpective (LIFE- Triple Lakes) 927 100SEK
Länsstyrelsen JämtlandTriple Lakes- Catchment restoration and preventive action for aquatic habitats in a climate change perspective 1 000 000EUR
Hushållningssällskapet HallandLIFE Goodstream 924 550EUR
Kalmar KommunLIFE SURE 655 000EUR
SkogsstyrelsenGRIP on LIFE IP 3 331 779EUR
Sveriges Lantbruksuniversitet, SLULIFE IP Rich Waters 1 530 000SEK
Region SkåneLIFECOAST adapt 210 000EUR
Lidköpings kommunLidköping Innovation Wastewater Eco-Hub (LIWE LIFE) 210 316EUR
Länsstyrelsen GävleborgRivers of LIFE 2 450 000EUR
Länsstyrelsen SkåneLIFE CONNECTS 2 230 014EUR
Länsstyrelsen VästmanlandLIFE IP Rich Waters 5 236 758EUR

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.