Projektsida

GRIP on LIFE IP

Projektet ska initiera implementeringen av Prioritized Action Framework (PAF), det vill säga gå mot gynnsam bevarandestatus i Natura 2000-områden. Inledningsvis kommer projektet att fokusera på våtmarker och vattendrag i skogslandskapet samt tio utpekade habitat inom de sju ingående länen. I projektet kommer flera myndigheter, skogsägarföreningar och intresseorganisationer, sammanlagt sjutton olika partners, samverka för att skydda och återställa våra värdefullaste vattendrag och våtmarker.

Skogsstyrelsen
Jönköping
3331779
EUR
2018 - 2025
Levande sjöar och vattendrag
3450
2852-18

Relaterade projekt: Life

InfoProjektägareProjektnamnBeslutade medelValuta
Kolmårdens djurparkSAMBAH + LIFE 60 000SEK
Kolmårdens djurparkSAMBAH 300 000SEK
Kolmårdens djurparkSAMBAH + LIFE 7 652 000SEK
Kolmårdens djurparkSAMBAH - Static Acustic Monitoring of Baltic Harbour porpoises 202 000SEK
Länsstyrelsen JämtlandTriple Lakes - Catchment restoration and preventive action for aquatic habitats in a climate change perpective (LIFE- Triple Lakes) 927 100SEK
Länsstyrelsen JämtlandTriple Lakes- Catchment restoration and preventive action for aquatic habitats in a climate change perspective 1 000 000EUR
Hushållningssällskapet HallandLIFE Goodstream 924 550EUR
Kalmar KommunLIFE SURE 655 000EUR
Sveriges Lantbruksuniversitet, SLULIFE IP Rich Waters 1 530 000SEK
Region SkåneLIFECOAST adapt 210 000EUR
Lidköpings kommunLidköping Innovation Wastewater Eco-Hub (LIWE LIFE) 210 316EUR
Länsstyrelsen GävleborgRivers of LIFE 2 450 000EUR
Länsstyrelsen Västra GötalandLIFE LOPHELIA 688 650EUR
Länsstyrelsen SkåneLIFE CONNECTS 2 230 014EUR
Länsstyrelsen VästmanlandLIFE IP Rich Waters 5 236 758EUR

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.