Projektsida

Triple Lakes- Catchment restoration and preventive action for aquatic habitats in a climate change perspective

Lifeprojektet omfattar en integrerad satsning för att återupprätta och stärka akvatiska naturvärden i tre sjöar utpekade som Natura 3000-områden i Jämtlands län. Insatserna innefattar miljöförbättrande åtgärder i biflöden och sjöar, dialog och utbildning för ökad hänsyn inom jord- och skogsbruk, återintroduktion av arter, kommunala insatser inom avloppsrening m.m.

Länsstyrelsen Jämtland
Östersund
1000000
1000000
EUR
2015 - 2019
Levande sjöar och vattendrag
1132
1053-11 1053-11

Relaterade projekt: Life

InfoProjektägareProjektnamnBeslutade medelValuta
Kolmårdens djurparkSAMBAH + LIFE 60 000SEK
Kolmårdens djurparkSAMBAH 300 000SEK
Kolmårdens djurparkSAMBAH + LIFE 7 652 000SEK
Kolmårdens djurparkSAMBAH - Static Acustic Monitoring of Baltic Harbour porpoises 202 000SEK
Länsstyrelsen JämtlandTriple Lakes - Catchment restoration and preventive action for aquatic habitats in a climate change perpective (LIFE- Triple Lakes) 927 100SEK
Hushållningssällskapet HallandLIFE Goodstream 924 550EUR
Kalmar KommunLIFE SURE 655 000EUR
SkogsstyrelsenGRIP on LIFE IP 3 331 779EUR
Sveriges Lantbruksuniversitet, SLULIFE IP Rich Waters 1 530 000SEK
Region SkåneLIFECOAST adapt 210 000EUR
Lidköpings kommunLidköping Innovation Wastewater Eco-Hub (LIWE LIFE) 210 316EUR
Länsstyrelsen GävleborgRivers of LIFE 2 450 000EUR
Länsstyrelsen Västra GötalandLIFE LOPHELIA 688 650EUR
Länsstyrelsen SkåneLIFE CONNECTS 2 230 014EUR
Länsstyrelsen VästmanlandLIFE IP Rich Waters 5 236 758EUR

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut
Öppna dokumentSlutrapport HaV-format

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.