Projektsida

Åtgärdsförberedande arbete Hemulån

Hemulån är ca 29 km lång och har nyttjats som allmän flottled. Ån har därför rensats samt rätats i stora delar av sitt lopp från Hemulsjön till Österdalälven. Hemulån har ett lokalt bestånd av öring och är ett historiskt reproduktions- och uppväxtvattendrag för den nationellt skyddsvärda vandringsöringen som återfinns i Siljan. Ån har också ett bestånd av flodpärlmussla, vilken bland annat är beroende av ett livskraftigt bestånd av öring för sin reproduktion. Projektet syftar till att identifiera det totala åtgärdsbehovet i Hemulån kopplat till flottledsrensning. Projektet syftar även till att precisera prioriterade åtgärdssträckor och därefter jobba med förberedande processer för att möjliggöra en fysisk restaureringsåtgärd.

Länsstyrelsen Dalarna
Falun
36000
36000
SEK
2023 - 2023
Levande sjöar och vattendrag
5986

Relaterade projekt: LOVA - Lokala vattenvårdsprojekt

InfoProjektägareProjektnamnBeslutade medelValuta
Lidingö BåtförbundBåtbottentvätt Lidingö 722 125SEK
Norrtälje KommunKretsloppsanläggning för enskilda avlopp 473 600SEK
Vikingarnas Segelsällskap (VSS)Åtgärder för att minska användning av båtbottenfärger från en båtklubb 879 000SEK
Bygdegårdsföreningen Nyby kapellVA-anläggning Nyby Bygdegård 49 127SEK
Östra Dyviksudds VA-föreningMinireningsanläggning för Östra Dyviksudds VA-förening 40 375SEK
Svenska KryssarklubbenTömning av hålltankar Norrviken 110 000SEK
Vaxholms stadTvå tömningsstationer för toalettavfall från båtar 175 000SEK
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms länLatrinmottagning i bryggan Utö gästhamn 110 000SEK
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms länUtbyggnad av landtoaletter i skärgårdsmiljö 562 500SEK
Haninge kommunMobil tömningstank vid Huvudskär 75 000SEK
Tierps kommunReningsdammar i Tierp 95 000SEK
Östhammars kommunLatrinhantering och båttvätt i Öresundsgrepen 271 000SEK
Östhammars kommunPlanering av våtmark vid Östhammars reningsverk Lillfjärd 144 622SEK
Tierps kommunTömningsstation för båttoaletter i Ängskär 60 000SEK
Kiladalens VattenvårdsföreningEnskilda avlopp Kiladalen 500 000SEK

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.