Projektsida

Hydromorfologisk restaurering Rockån

Rockån rinner ner i sjön Amungen och är ett känt lekvattendrag för den storvuxna öringspopulationen i Amungen. Ån är flottad i sitt nedre lopp och opåverkad av rensningar i sitt övre lopp. De rensade delarna som omfattas av flottningsverksamhet har delvis åtgärdats under 2000-talet med otillräckligt resultat. Restaureringsåtgärder i samarbetsprojekt mellan Stora Enso skog AB, Länsstyrelsen i Dalarnas län och Rättvik-Boda fvof påbörjades under 2022. Detta projekt under 2023 syftar till: 1. Morfologisk restaurering av ca 110 m av Rockåns huvudfåra 2. Basnivåhöjning av vattendragssträcka (ca 120 m) med återställning av bestämmande sektion 3. Konnektivitetsåtgärd vid vägövergång 4. Hydrologisk återställning av torvmark genom höjning av bestämmande sektion 5. Komplettering av lekgrus.

Länsstyrelsen Dalarna
Falun
198000
198000
SEK
2023 - 2023
Levande sjöar och vattendrag
5984

Relaterade projekt: LOVA - Lokala vattenvårdsprojekt

InfoProjektägareProjektnamnBeslutade medelValuta
Lidingö BåtförbundBåtbottentvätt Lidingö 722 125SEK
Norrtälje KommunKretsloppsanläggning för enskilda avlopp 473 600SEK
Vikingarnas Segelsällskap (VSS)Åtgärder för att minska användning av båtbottenfärger från en båtklubb 879 000SEK
Bygdegårdsföreningen Nyby kapellVA-anläggning Nyby Bygdegård 49 127SEK
Östra Dyviksudds VA-föreningMinireningsanläggning för Östra Dyviksudds VA-förening 40 375SEK
Svenska KryssarklubbenTömning av hålltankar Norrviken 110 000SEK
Vaxholms stadTvå tömningsstationer för toalettavfall från båtar 175 000SEK
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms länLatrinmottagning i bryggan Utö gästhamn 110 000SEK
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms länUtbyggnad av landtoaletter i skärgårdsmiljö 562 500SEK
Haninge kommunMobil tömningstank vid Huvudskär 75 000SEK
Tierps kommunReningsdammar i Tierp 95 000SEK
Östhammars kommunLatrinhantering och båttvätt i Öresundsgrepen 271 000SEK
Östhammars kommunPlanering av våtmark vid Östhammars reningsverk Lillfjärd 144 622SEK
Tierps kommunTömningsstation för båttoaletter i Ängskär 60 000SEK
Kiladalens VattenvårdsföreningEnskilda avlopp Kiladalen 500 000SEK

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.