Projektsida

Fiskevård i Kungälv 2023

Biotopvård i form av skapande eller förstärkande av lekplatser för öring genom utlägg av lekgrus (naturgrus) i vattendrag samt utläggning av sten och "död ved". Samt trädplantering längs med vattendragen och underhåll av fiskvägar. Utrivning av vandringshinder eller bygga fiskväg. Inventering av vattendrag. Lekfisk och elfiskeundersökningar. Fiskevård i vattendragen Trankärrsbäcken, Kyrkebybäcken (Ytterbybäcken), Grannebyån, Kollerödsbäcken, Vallbyå, Glose å, Solbergsån och Komarksbäcken. Inventering av öringförekomster i små kustmynnande vattendrag och biflöden.

Kungälvs kommun
Kungälv
80000
SEK
2023 - 2024
Levande sjöar och vattendrag
5847
501-18658-2023

Relaterade projekt: LOVA - Lokala vattenvårdsprojekt

InfoProjektägareProjektnamnBeslutade medelValuta
Lidingö BåtförbundBåtbottentvätt Lidingö 722 125SEK
Norrtälje KommunKretsloppsanläggning för enskilda avlopp 473 600SEK
Vikingarnas Segelsällskap (VSS)Åtgärder för att minska användning av båtbottenfärger från en båtklubb 879 000SEK
Bygdegårdsföreningen Nyby kapellVA-anläggning Nyby Bygdegård 49 127SEK
Östra Dyviksudds VA-föreningMinireningsanläggning för Östra Dyviksudds VA-förening 40 375SEK
Svenska KryssarklubbenTömning av hålltankar Norrviken 110 000SEK
Vaxholms stadTvå tömningsstationer för toalettavfall från båtar 175 000SEK
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms länLatrinmottagning i bryggan Utö gästhamn 110 000SEK
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms länUtbyggnad av landtoaletter i skärgårdsmiljö 562 500SEK
Haninge kommunMobil tömningstank vid Huvudskär 75 000SEK
Tierps kommunReningsdammar i Tierp 95 000SEK
Östhammars kommunLatrinhantering och båttvätt i Öresundsgrepen 271 000SEK
Östhammars kommunPlanering av våtmark vid Östhammars reningsverk Lillfjärd 144 622SEK
Tierps kommunTömningsstation för båttoaletter i Ängskär 60 000SEK
Kiladalens VattenvårdsföreningEnskilda avlopp Kiladalen 500 000SEK

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Övriga dokument
Beslut