Projektsida

Solbergsån - återintroduktion av flodpärlmussla

Solbergsån utgör idag riksintresse för naturvård och har historiskt hållt bestånd av flodpärlmussla men som idag är borta. Projektets syfte är att återetablera och skapa förutsättningar för att få ett livskraftigt bestånd av flodpärlmussla i Solbergsån. Metoden går ut på att infektera öring med flodpärlmussellarver, glochidier. Efter infektion släpps öringen ut i Solbergsån och även i biflödena, Stinnerödsån och Braserödsbäcken. Projektet pågår över tre år och åtgärdsarbetet genomförs varje sommar då musslorna är gravida.

Sportfiskarna
505600
SEK
2023 - 2026
Levande sjöar och vattendrag
5841
501-11004-2023

Relaterade projekt: LOVA - Lokala vattenvårdsprojekt

InfoProjektägareProjektnamnBeslutade medelValuta
Lidingö BåtförbundBåtbottentvätt Lidingö 722 125SEK
Norrtälje KommunKretsloppsanläggning för enskilda avlopp 473 600SEK
Vikingarnas Segelsällskap (VSS)Åtgärder för att minska användning av båtbottenfärger från en båtklubb 879 000SEK
Bygdegårdsföreningen Nyby kapellVA-anläggning Nyby Bygdegård 49 127SEK
Östra Dyviksudds VA-föreningMinireningsanläggning för Östra Dyviksudds VA-förening 40 375SEK
Svenska KryssarklubbenTömning av hålltankar Norrviken 110 000SEK
Vaxholms stadTvå tömningsstationer för toalettavfall från båtar 175 000SEK
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms länLatrinmottagning i bryggan Utö gästhamn 110 000SEK
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms länUtbyggnad av landtoaletter i skärgårdsmiljö 562 500SEK
Haninge kommunMobil tömningstank vid Huvudskär 75 000SEK
Tierps kommunReningsdammar i Tierp 95 000SEK
Östhammars kommunLatrinhantering och båttvätt i Öresundsgrepen 271 000SEK
Östhammars kommunPlanering av våtmark vid Östhammars reningsverk Lillfjärd 144 622SEK
Tierps kommunTömningsstation för båttoaletter i Ängskär 60 000SEK
Kiladalens VattenvårdsföreningEnskilda avlopp Kiladalen 500 000SEK

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Övriga dokument
Beslut