Projektsida

Vattenvård i Stenungsund 2023-2025

Projektet syftar till att återställa konnektiviteten i vattendrag genom att ta bort kulvertar samt kartlägga potentiella våtmarksplatser i alla vattendrag i Stenungsunds kommun. I projektet kommer kommunen att: • Inventera vattendrag och lokalisera kulvertar • Ta bort kulvertar som inte längre används • Ta fram åtgärdsplan för kulvertar som fortfarande är i bruk • Inventering av lämpliga platser för vattenupphållande åtgärder och platser för närsaltsreduktion tillsammans med fiskevårdsförening och fiskevårdsnätverk. Dessa hjälper även till med lokal förankring för att få till så många åtgärder som möjligt.

Stenungsunds Kommun
Stenungsund
600000
SEK
2023 - 2025
Levande sjöar och vattendrag
5837
501-10365-2023

Relaterade projekt: LOVA - Lokala vattenvårdsprojekt

InfoProjektägareProjektnamnBeslutade medelValuta
Lidingö BåtförbundBåtbottentvätt Lidingö 722 125SEK
Norrtälje KommunKretsloppsanläggning för enskilda avlopp 473 600SEK
Vikingarnas Segelsällskap (VSS)Åtgärder för att minska användning av båtbottenfärger från en båtklubb 879 000SEK
Bygdegårdsföreningen Nyby kapellVA-anläggning Nyby Bygdegård 49 127SEK
Östra Dyviksudds VA-föreningMinireningsanläggning för Östra Dyviksudds VA-förening 40 375SEK
Svenska KryssarklubbenTömning av hålltankar Norrviken 110 000SEK
Vaxholms stadTvå tömningsstationer för toalettavfall från båtar 175 000SEK
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms länLatrinmottagning i bryggan Utö gästhamn 110 000SEK
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms länUtbyggnad av landtoaletter i skärgårdsmiljö 562 500SEK
Haninge kommunMobil tömningstank vid Huvudskär 75 000SEK
Tierps kommunReningsdammar i Tierp 95 000SEK
Östhammars kommunLatrinhantering och båttvätt i Öresundsgrepen 271 000SEK
Östhammars kommunPlanering av våtmark vid Östhammars reningsverk Lillfjärd 144 622SEK
Tierps kommunTömningsstation för båttoaletter i Ängskär 60 000SEK
Kiladalens VattenvårdsföreningEnskilda avlopp Kiladalen 500 000SEK

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Övriga dokument
Beslut