Projektsida

Många bäckar små – vattenvård i Mjörn-Antens biflöden

Detta projekt tar ett helhetsgrepp på området Anten-Mjörn. Mot bakgrund av att Ålanda dämmet snart kommer rivas ut, behövs ett krafttag med biflödena i Anten-Mjörn. Detta projekt har kommit fram i dialog med fiskevårdsföreningarna och ut ur Länsstyrelsens "projektlista". Projektet kommer att översiktskartera biflödena till Anten och Mjörn i syfte att identifiera lämpliga platser för restaurering (bestämmande sektioner, rensade vattendrag, dikade våtmarker) samt påbörja den fysiska restaureringen. Den fysiska restaureringen kommer att ske genom att återföra bestämmande sektioner, restaurera våtmarker samt återbörda sten där de har tagits bort. Projektet kommer även genomföra elfiske, upprätta ett elfiskeprogram samt utföra en genetisk studie på öringbeståndet i Anten.

Sportfiskarna
500000
SEK
2023 - 2025
Levande sjöar och vattendrag
5836
501-14108-2023

Relaterade projekt: LOVA - Lokala vattenvårdsprojekt

InfoProjektägareProjektnamnBeslutade medelValuta
Lidingö BåtförbundBåtbottentvätt Lidingö 722 125SEK
Norrtälje KommunKretsloppsanläggning för enskilda avlopp 473 600SEK
Vikingarnas Segelsällskap (VSS)Åtgärder för att minska användning av båtbottenfärger från en båtklubb 879 000SEK
Bygdegårdsföreningen Nyby kapellVA-anläggning Nyby Bygdegård 49 127SEK
Östra Dyviksudds VA-föreningMinireningsanläggning för Östra Dyviksudds VA-förening 40 375SEK
Svenska KryssarklubbenTömning av hålltankar Norrviken 110 000SEK
Vaxholms stadTvå tömningsstationer för toalettavfall från båtar 175 000SEK
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms länLatrinmottagning i bryggan Utö gästhamn 110 000SEK
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms länUtbyggnad av landtoaletter i skärgårdsmiljö 562 500SEK
Haninge kommunMobil tömningstank vid Huvudskär 75 000SEK
Tierps kommunReningsdammar i Tierp 95 000SEK
Östhammars kommunLatrinhantering och båttvätt i Öresundsgrepen 271 000SEK
Östhammars kommunPlanering av våtmark vid Östhammars reningsverk Lillfjärd 144 622SEK
Tierps kommunTömningsstation för båttoaletter i Ängskär 60 000SEK
Kiladalens VattenvårdsföreningEnskilda avlopp Kiladalen 500 000SEK

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Övriga dokument
Beslut