Projektsida

Inventering av flodpärlmussla i Malån

Syftet med projektet är att påbörja inventering av flodpärlmusslan i Malån inför kommande restaureringsåtgärder. Metoden är snorkelinventering för att på så sätt täcka hela våtbredden av vattendraget.

Länsstyrelsen Västerbotten
Umeå
100000
48960
SEK
2023 - 2023
Levande sjöar och vattendrag
5828
1261-2023

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Övriga dokument
Beslut
Beslut