Projektsida

Förstudie-vattenvårdande åtgärder i samband med planering av ny infrastruktur på Svartön, Luleå

Den gröna omställningen i kommunen innebär ett intensivt arbete med nya detaljplaner inom Luleå Industripark. Industriparken omges av flera hårt belastade vattenförekomster som inte följer gällande MKN för vatten; Inre Hertsöfjärden, Sörbrändöfjärden, Sandöfjärden och Yttre Lulefjärden. Förundersökningen ska utreda på hur ny infrastruktur, samt tillhörande systemlösningar för dagvattenhantering, kan utformas så att vattenförekomstens ekologiska- och kemiska status förbättras, samt befintliga naturvärden värnas och förstärks. Möjliga systemlösningar för dagvattenrening i den förorenade miljön ska undersökas, samt om en omvandling av en mindre grund del av Inre Hertsöfjärden, mellan nuvarande strandkant och en eventuell ny vägbank, till våtmarksområde är en lämplig vattenvårdande åtgärd.

Luleå kommun
Luleå
400000
SEK
2023 - 2024
Giftfri miljö
5776
501-8293-2023

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.