Projektsida

Underhållsfiske Bodensjöarna 2023, Boden

Environment and Fisheries Services kommer under september-oktober månad 2023 att genomföra reduktionsfiske med not i sjöarna Svartbyträsket, Bodträsket, Buddbyträsket och Vittjärvsträsket. Fisket kommer att genomföras under ca 12 dagar. Hur dagarna fördelas bestäms efterhand i de olika sjöarna beroende på hur fisket går för att vara så effektivt som möjligt. Fisket kommer att genomföras med not från båt och flottar. Det kommer att koncentreras till sjöarnas djuphålor. Fångad fisk kommer att sorteras och rovfisk såsom abborre, gös och gädda kommer att återutsättas. Beräknad fångst/år är 15 700 kg vitfisk. Fångad fisk kommer att transporteras till kommunens biogasanläggning.

Bodens kommun
Boden
218430
SEK
2023 - 2023
Ingen övergödning
5775
501-8118-2023

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.