Projektsida

Dagvattenåtgärd för Inre Hertsöfjärden, Luleå

Luleå miljöresurs AB planerar att bygga en anläggning såsom exempelvis en damm eller våtmark för hantering av dagvatten inom något av delavrinningsområdena för Inre Hertsöfjärden. Det är ännu inte utrett var det är möjligt att placera anläggningen eller möjlig storlek för fördröjning och rening av dagvatten. Luleå miljöresurs AB ansöker därför om medel för att finansiera en förstudie där ovan nämna frågeställningar ska belysas.

Luleå miljöresurs AB
Luleå
320000
SEK
2023 - 2024
Giftfri miljö
5774
501-8040-2023

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.