Projektsida

Restaurering Abrahamsån, biflöde Råneälven, Boden

Abramsån kommer miljöåterställas med grävmaskin utrustat med gallerskopa. Arbetet består i att öppna tidigare stängda områden samt att återföra ca 4000 m3 block, stenar och grus till ån som tidigare schaktats för att underlätta timmertransport, samt död ved. Förekomst av sprängsten kommer i största möjliga utsträckning att läggas i botten under strukturer som nackar och uddar för att inte ge ett onaturligt intryck. Maskinen leds av en utbildad arbetsledare och den senaste metodiken inom området kommer följas. Således kommer vattendraget även att återställas efter hydromorfologisk kunskap, istället för endast morfologiskt. Allt praktiskt arbete så som arbetsledning, röjning, ev. filmning och författande av rapporter kommer att utföras av personer med god erfarenhet av liknande arbete.

Rewilding Europe-Sweden
Uppsala
1218320
SEK
2023 - 2023
Levande sjöar och vattendrag
5771
501-1569-2023

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.