Projektsida

Minskad övergödning från Kalix ryttarförening

Kalix ryttarförening driver utbildnings- och uppstallningsverksamhet strax intill Kalixälven. Projektet syftar till att minska den påverkan verksamheten har på övergödning till vattendrag och hav. Projektet består av två etapper, etapp 1 - projektering och etapp 2 - utförande. Den här ansökan gäller etapp 1, vilket är projektering av etapp 2. Grundidén är att bygga om vinterhagarna där hästarna vistas under lång tid och därifrån leda bort ytvatten samt flytta på gödselstacken till en placering som bättre passar för omhändertagande av lakvatten. Detta för att på så sätt minska verksamhetens påverkan på övergödningen. På köpet får vi en bättre hästhållning. Den här etappen är till för att ta fram bästa möjliga teknik för att åstadkomma denna vision.

Kalix ryttarförening
Kalix
360000
SEK
2023 - 2023
Ingen övergödning
5769
501-1466-2023

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.