Projektsida

Utökad miljöövervakning 2023

Syftet med projekt är att erhålla underlag för att kunna göra en ordentlig utvärdering av genomförda LOVA-åtgärder i Bodensjöarna med fokus på utvärdering av storskaligt reduktionsfiske som genomförts under åren 2018-2022 samt även det underhållsfiske som det ansöks om för 2023. Följande moment omfattas: • Utökad vattenkemisk provtagning • Provtagning för växtplanktonanalys • Makrofytinventering • Standardiserat provfiske Arbetet kommer att utföras av konsulter som är auktoriserade att utföra respektive ingående moment. Erhållna data skickas in till datavärdar samt till länsstyrelsen som underlag för statusklassning.

Bodens kommun
Boden
423000
SEK
2023 - 2023
Ingen övergödning
5768
501-1457-2023

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.