Projektsida

Vattendragsåterställning Aittaskoski/Vettasjoki, Gällivare

Total biotopvårdsåterställning av en sträcka i Vettasjoki mellan Nilivaara och Markitta. Sträckan som avses återställas finns mellan följande punkter: N 7468215 E 785011 och ner till N 7467245 E 785780. En total sträcka på 1,9 km. Åtgärderna kommer bestå i att lyfta om sten som schaktats ner i djupgropar vid flottledsrensningarna på 1950-talet, öppna en avstängd sidofåra, öppna upp förstörda lekområden för laxartad fisk och proppa igen två diken.

Nilivaara sportfiskeklubb
Gällivare
289000
SEK
2023 - 2023
Levande sjöar och vattendrag
5767
501-1423-2023

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.