Projektsida

Inmätning och kulturvärdesbedömning av dammar inför åtgärder av vandringshinder

Projektet ska mäta in dammar och få in tillräckligt med uppgifter för respektive damm för att det sedan ska gå att åtgärda vandringshinder. Uppgifterna kommer användas i planering av åtgärder, samråd, upphandling och för domar i Mark- och Miljödomstolen. Projektet ska även anlita en konsult för kulturvärdesbedömning av dammar inför samråd.

Länsstyrelsens Västerbotten
Umeå
416562
SEK
2022 - 2022
Levande sjöar och vattendrag
5564
4109-2022

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Övriga dokument
Beslut