Projektsida

Biotopkartering av biflöden i Rickleåns aro

Projektet innebär biotopkartering i 10 vattendrag i Västerbottens län, fält och metodutveckling.

Länsstyrelsen Västerbotten
Umeå
578397
SEK
2022 - 2022
Levande sjöar och vattendrag
5562
4097-2022

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Övriga dokument
Beslut