Projektsida

Medfinansiering Ecostreams

Projektet innebär restaurering av flottledsrensade vattendrag och anläggande av lekbottnar för fisk i Västernorrland, Jämtland och Västerbotten, Restaureringen innebär att vattendragen ska återställas till ett mer ursprungligt skick. I projektet ingår även bland annat: Återintroduktion av död ved för mikroskapania samt återintroduktion av flodpärlmussla. Åtgärdande av vandringshindrande dammar och vägtrummor. Restaurering av våtmarker. Framtagande av förvaltningsplaner för fiskpopulationer.

Länsstyrelsen Västerbotten
Umeå
209814
SEK
2022 - 2023
Levande sjöar och vattendrag
5561
1354-2023

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Övriga dokument
Beslut