Projektsida

Utredning, planering och genomförande av åtgärder mot övergödning i Tavelåns avrinningsområden

Tavelåns avrinningsområde har bedömts ha risk för övergödning. Övergödningssymptom finns lokalt i Avan och även i Tavlefjärden. Åtgärdsarbetet i avrinningsområdet behöver öka för att nå uppsatta miljökvalitetsnormer. Det övergripande syftet med projektet är att ta fram underlag och genomföra åtgärder för att minska övergödning och förbättra möjligheterna att upprätthålla god vattenstatus i Tavelåns avrinningsområde.

Länsstyrelsens Västerbotten
Umeå
476635
SEK
2022 - 2023
Ingen övergödning
5559
4104-2022

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Övriga dokument
Beslut