Projektsida

Åtgärd fria vandringsvägar (dammar+trummor) Öreälvens aro

I länsstyrelsens interna damm strategi finns omkring 70 dammar som har ett närstående behov av utrivning. Ett antal av dessa planeras att genomföras av miljöanalysenheten under 2022. I dagsläget finns det fler åtgärder som skulle kunna genomföras men där det idag inte finns resurser för att åtgärda fler dammar än vad som är planerat under 2022. För att öka åtgärdstakten använder länsstyrelsen LOVA-medel för att åtgärda dammar. Det finns även ett antal vägtrummor som är planerade att åtgärdas framöver, några av dem kommer att åtgärdas inom andra projekt. Men för att åtgärda så många vandringshinder som möjligt under 2022 söks medel internt inom LOVA för att byta tre vägtrummor mot två valvbågar och en bro för att åtgärda vandringshinder.

Länsstyrelsen Västerbotten
Umeå
973065
SEK
2022 - 2022
Levande sjöar och vattendrag
5553
4113-2022

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Övriga dokument
Beslut