Projektsida

Flödesmodellering Säbysjön forts 2022

Fortsättning på projekt 4721. Syftet med projektet är att ta fram en flödesmodellering som avser olika flödesnivåer samt olika höjder på tröskeln. Med detta resultat är det möjligt att diskutera konsekvenserna på omkringliggande mark med berörda aktörer och få en bild om möjligheten att restaurera sjöns utlopp. Eventuellt kommer det uppstå behov för ytterligare analyser efter att detta projekt har avslutats. Det avser främst analyser om påverkan på grödors tillväxt eller eventuellt en högdetaljerad flödesmodellering som tar hänsyn till Svartåns regleringsföretags dikesprofiler.

Länsstyrelsen Jönköping
Jönköping
53489
53489
SEK
2022 - 2022
Levande sjöar och vattendrag
5550
501-10277-2020

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.