Projektsida

Projektsamordning restaurering vätterbäckar

Projektet är en fortsättning på tidigare LOVA-projekt dnr 501-10404-2019, vilket syftar till att hålla samordna restaureringsarbetet kopplat till såväl de rent limniska miljöerna som arbetet med våtmarksrestaurering och naturskydd för att få ut mesta möjliga effekt av de resurser och medel som läggs inom delavrinningsområdena till vättern inom Habo kommun. Effekten av det tidigare LOVA-projektet har varit givande varför det är motiverat att det fortsätter.

Habo kommun
Habo
240000
SEK
2022 - 2025
Levande sjöar och vattendrag
5548
501-8773-2022

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.