Projektsida

Uppsökande, uppföljande och stödjande arbete avseende rinnande vatten

Planering och projektering av vattenvårdsåtgärder i bl.a. Kävlingeån och Nybroån.

Länsstyrelsen Skåne
Malmö
99900
99900
SEK
2022 - 2022
Levande sjöar och vattendrag
5545

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.