Projektsida

Uppsökande arbete 2022-2023

Projektering av vattenvårdsåtgräder i bl.a. Nybroån, Segesholmsån, Smålarpsån och Snällerödsån.

Länsstyrelsen Skåne
Malmö
150000
150000
SEK
2022 - 2022
Levande sjöar och vattendrag
5543

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.