Projektsida

Svämplan, Linneröd, Bäljane å

Återställning av naturliga strukturer, basnivå och översvämningsfrekvens genom höjning av vattendragets bottennivå samt avlägsnande av invallning. Återförsel av block, sten och grus från befintliga rensvallar till vattendragsfåran i syfte att återställa åfårans botten till så nära bedömt referensförhållande som möjligt samt skapa varierad bottenstruktur. Åtgärden innebär att vattendraget på sträckan tillåts bredda vid hög vattenföring.

Länsstyrelsen Skåne
Malmö
504210
504210
SEK
2022 - 2022
Levande sjöar och vattendrag
5541

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.