Projektsida

Kombidamm Smedby

I projektet ska en kombidamm anläggas i Smedby. Dammen kommer att ligga i Roxens avrinningsområde. Tillrinningsområdet uppströms kombidammsläget beräknas vara ca 85 ha åkermark, vilket beräknas reducera övergödningen till vattendraget med runt 4 kg fosfor per år. Dammen kommer att bidra till näringsretention samt ökad biologisk mångfald. Kombidammen ska anläggas genom att schakta och använda schaktmassorna för att bygga upp vallar. Dammen kommer att fyllas genom pumpning av dräneringsvatten från kringliggande åkermark. Den kommer att bestå av en djupdel på ca 8 000–10 000 m2 samt en grundare del på ca 2 500 - 3 500 m2. Under årets högflöden pumpas dräneringsvatten från ett öppendike.

Åkerbo LRF-avdelning
Linköping
500000
SEK
2022 - 2024
Ingen övergödning
5403
501-17173-2022

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Övriga dokument
Beslut