Projektsida

Plan för inventering av enskilda avloppsanläggningar i Motala kommun

Syftet med projektet är att ta fram en plan för kommande inventeringsområden i kommunen. Detta skulle betyda att tillsynen kan utövas i en snabbare takt samt att flera avloppsanläggningar som idag inte klarar reningskraven byggs om snabbare. Vilket i sin tur minskar övergödningen och förbättrar MKN i en snabbare takt. Det primära syftet med projektet är att minska övergödningen i våra sjöar och vattendrag. Det sekundära syftet är att skapa en långsiktig inventerings plan av enskilda avlopp i Motala kommun och göra processen snabbare och effektivare, något som inte hinns med i den ordinarie verksamheten. Detta kommer att göra att man efter genomfört projekt kommer hinna med mer tillsyn av enskilda avlopp och därmed minska övergödningen i en snabbare takt.

Motala Kommun
Motala
400000
SEK
2022 - 2024
Ingen övergödning
5392
501-17331-2022

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Övriga dokument
Beslut