Projektsida

Stäkvikens nya avloppsanläggning

Syftet med projektet är att minimera utsläpp som orsakar övergödning av Rimmöfjärden och Trännöfjärden från Stäkvikens fastighetsägareförenings avloppsnät då brister i föreningens avloppsnät identifierats. Bristerna ger upphov till läckage från systemet. Efter att de planerade åtgärderna vidtagits förväntas att det omgående går att se enbetydande minskning av utsläpp och därigenom också positiva effekter på miljön. När projektet är avslutat fortsätter föreningen som tidigare att ansvara för service, underhåll och uppföljning av värden och volymer. Stäkviken ligger i S:t Annas skärgård i Norrköpings kommun. Samfälligheten består av 32 fastigheter varav 3 åretruntboende. Området ligger strandnära och alla medlemmarna är angelägna om att ha ett miljövänligt och driftsäkert avloppssystem.

Stäkvikens samfällighetsförening
Norrköping
1042000
1042000
SEK
2022 - 2023
Ingen övergödning
5390
501-14411-2022

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Övriga dokument
Beslut
Beslut