Projektsida

Utökat bidrag till LOVA-projekt Vångsten värnar Viken

Vångstens Fastighetsägareförening ansöker om stöd enligt förordningen (SFS 2009:381, senast ändrad genom SFS 2017:1299) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt för ökade kostnader i sitt projekt ”Vångsten Vänar viken”. Projektet har fördyrats på grund av omvärldsläget och föreningen har därför ansökt om utökat bidrag.

Vångstens Fastighetsägareförening
Norrköping
420000
SEK
2022 - 2023
Ingen övergödning
5389
501-15925-2022

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Övriga dokument
Beslut