Projektsida

Utökat bidrag till LOVA-projekt Våtmark Björnsnäs Maden

Våtmarkens utlopp kommer att mynna i Bråviken, vilken klassats som dålig ekologisk status med avseende på övergödning. Våtmarkens läge är optimalt eftersom den ligger i slutet av ett avrinningsområde med mestadels jordbruksmark. Den nya ansökan innebär en utökning av beviljat bidrag på grund av ändrat omvärldsläge och fördyrande kostnader.

Närke Östergötlands Jordägareförening
296500
SEK
2022 - 2024
Ingen övergödning
5388
501-14884-2022

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Övriga dokument
Beslut