Projektsida

Minskad externbelastning till Åbyåns avrinningsområde

Syftet med projektet är att minska näringsbelastningen inom avrinningsområdet Åbyån, vilket således kommer att avlasta Kyrksjön, Åbyån och Stavbofjärden. Målen är att begränsa närsaltsbelastningen på de sötvattensförekomster som finns i området. Detta kommer i sin tur gynna Stavbofjärden och dess angränsande kustområden. Projektet bidrar till lokalt engagemang för bättre vattenkvalitet och sprider kunskap om vatten och vattenvårdsarbete.

Södertälje kommun
Södertälje
500000
SEK
2022 - 2025
Ingen övergödning
5336
501-80374-2021

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Övriga dokument
Beslut
Beslut