Projektsida

Vattenplan för hästanläggning, Värmdö kommun

Projektet syftar till att identifiera lämpliga åtgärder för att minska näringsläckaget från ridskolan i Gustavsberg till Farstaviken. Åtgärderna ska beskrivas i en vattenplan. För att öka engagemanget och förankra arbetet för minskat näringsläckage kommer projektet genomföras i samverkan med ridskolans elever och anställda. Tillsammans genomförs en inventering av potentiella platser för näringsläckage till Farstaviken. Lämpliga åtgärder för respektive plats diskuteras och dokumenteras. Projektet ska delas på kommunens hemsida för att få fleranläggningar att inspireras till åtgärder för förbättrad vattenkvalitet i kommunens sjöar och kustvatten.

Värmdö kommun
Gustavsberg
100000
SEK
2022 - 2023
Ingen övergödning
5334
501-41768-2022

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Övriga dokument
Beslut