Projektsida

Fiskräkning i vattendrag med Atlantlax.

Projektet ska drifta nuvarande fiskräknare samt upphandla ny fiskräknare med kamera till Säveån m.fl. vattendrag. En rapport skrivs årligen. Syftet är att erhålla data för planering av åtgärder uppströms i vattendragen. Nuvarande fiskräknare kan inte skilja på lax eller öring. Med kameraräknare går det att göra. Lokala intressen kan komma att inkluderas.

Länsstyrelsen Västra Götaland
Göteborg
500000
456462
SEK
2022 - 2022
Levande sjöar och vattendrag
5329
501-6433-2022

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Övriga dokument
Beslut
Beslut