Projektsida

Kartering av grunda bottnar med drönare

Projektet ska kartera förekomster av ålgräs i länets grunda kustmiljöer.

Länsstyrelsen Västra Götaland
Göteborg
4060188
4019936
SEK
2022 - 2022
Hav i balans samt levande kust och skärgård
5327
501-6431-2022

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Övriga dokument
Beslut
Ändringsbeslut
Beslut
Ändringsbeslut
Beslut