Projektsida

Provtagning i grunda vikar 2022

Projektet ska ta fram underlag för att bedöma miljöproblemet övergödning inom statusklassningen i enlighet med EU:s vattendirektiv.

Länsstyrelsen Västra Götaland
Göteborg
780000
797200
SEK
2022 - 2022
Ingen övergödning
5325
501-6428-2022

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Övriga dokument
Beslut
Beslut