Projektsida

Minskat näringsläckage från hästhagar genom hårdgöring, dränering och förbättrad mockning.

Billdals Ridklubb är en av de största ridklubbarna i Sverige med 958 medlemmar. Projektet syftar till hårdgörning av hagar belägna i anslutning till Krogabäcken. Hagarna är i nuläget mycket leriga,vilket gör omöjliggör noggrann mockning. Det är därför risk för läckage för fosfor och kväve till bäcken. Genom hårdgörning kan hagarna mockas noga varje dag och risken för näringsläckage minskar. Miljöeffekten beräknas komma då marken hårdgjorts. För att sprida kunskap under och efter projektet används vår hemsida och våra sociala kanaler. Vi kommer även använda underlaget vid teoriundervisning på ridskolan och REAL-gymnasiet. Slutrapport tas fram för spridning till andra föreningar och Svenska Ridsportförbundets distrikt. Efter projektet underhålls hårdgörningen i den löpande underhållsbudgeten

Billdals ridklubb
Billdal
537440
SEK
2022 - 2023
Ingen övergödning
5299
14774-2022

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Övriga dokument
Beslut