Projektsida

Blästring av båtar Donsö fiskehamnsförening

Donsö hamn avser att XRF inventera samtliga cirka 150 båtar inom föreningen/hamnen och låta åtgärda med blästring de båtar som finnes ha otillåten färg eller färg med för höga halter av bly och/eller tenn.

Donsö Fiskhamnsförening UPA
2164960
SEK
2022 - 2023
Giftfri miljö
5266
501-45180-2021

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Övriga dokument
Beslut