Projektsida

Flodpärlmusslans status i Rolfsåns avrinningsområde

Lygnerns vattenråd vill genomföra nya undersökningar i avrinningsområdet för att bedöma statusen på flodpärlmusselpopulationerna. Syftet är att få en så bra bild som möjligt över flodpärlmusselpopulationerna i avrinningsområdet. Målet är att förbättra statusen för samtliga populationer i avrinningsområdet. Vidare ska värdfiskfrågan undersökas då den är avgörande för hur musselpopulationerna kommer utvecklas. En gemensam fiskevårdsplan ska tas fram för att få en gemensam förvaltning av musslor, lax, öring och biologisk mångfald i ARO.

Vattenfall, Bra miljöfallsfonden
.
652000
SEK
2022 - 2025
Levande sjöar och vattendrag
5259
501-13611-2022

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Övriga dokument
Beslut