Projektsida

Hårdgörande av rasthagar på Ängen 1:1

För att minska näringsläckage från hästhagar vill man hårdgöra hagarna så att de inte blir upptrampade och leriga. Om hagarna är hårdgjorda och dränerade går det att ta bort gödseln från dem vilket annars är omöjligt. Gödseln kan då tas till vara på istället för att orsaka näringsläckage i form av kväve och fosfor till Göta älvs avrinningsområde.

Trollhättans kommun
Trollhättan
436800
SEK
2022 - 2023
Ingen övergödning
5253
501-52707-2021

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Övriga dokument
Beslut