Projektsida

Förstudie fiskpassage genom Degerfors

Degerfors kraftstation ska under 2023 ompröva tillståndet för att erhålla moderna miljövillkor. En central prövningsfråga blir om det är möjligt att anlägga en fiskväg på denna plats, som omgärdas av länsväg, järnverk och en kyrkogård. Ett förslag har tagits fram på uppdrag av länsstyrelsen. Det finns många aspekter att ta hänsyn till såsom en komplicerad infrastruktur, geologi, detaljplaner och flera markägareintressen mm. Degerfors kommun ser också en möjlighet att kunna skapa ett grönområde/rekreationsområde i samband med att en fiskväg anläggs. Degerfors kommun önskar med denna ansökan få till stånd ett underlag för att aktivt kunna delta i omprövningsprocessen. Underlagets syfte är att ta fram en rapport som beskriver förutsättningarna för att skapa en fiskväg.

Degerfors kommun
Degerfors
120000
SEK
2022 - 2023
Levande sjöar och vattendrag
5251
501-4898-2022

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Övriga dokument
Beslut