Projektsida

Dagvatten Pålsboda

Uppnå en hållbar och långsiktig hantering av dagvatten. Det finns i dagsläget ingen kartläggning över dagvattnet och det behöver utföras för att sedan ta fram åtgärdsförslag för att skydda skolan och andra viktiga samhällsfunktioner i samhället.

Hallsbergs kommun
Hallsberg
552000
SEK
2022 - 2024
Ingen övergödning
5246
501-1889-2022

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Övriga dokument
Beslut