Projektsida

Mellringe våtmark

Anlägga en 3,5 ha stor våtmark längs Älvtomtabäcken NV Örebro centrum. Syftet med våtmarken är minska belastningen av fosfor och kväve till Svartån, minska översvämningsrisken i bostadsområden nedströms, samt skapa ett naturrikt rekreationsområde.

Örebro kommun
Örebro
916000
SEK
2022 - 2023
Ingen övergödning
5243
501-1871-2022

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Övriga dokument
Beslut