Projektsida

Restaurering av Övartjärnsbäcken

Restaurera Övartjärnsbäcken enligt framtagen åtgärdsplan. Åtgärderna är uppdelade i 4 olika delområden. Samtliga åtgärder slås ihop till ett projekt. Åtgärderna som tänkt genomföras är: Traditionella fiskvårdsåtgärder såsom anläggning av lekbottnar enligt Hartijokki modellen, skapa uppväxtmiljöer för 0+ i anslutning till lekbottnarna, tillförsel av död ved, manuell biotopvård, utrivning av bäverdammar, kompletterande elfisken och slutligen åtgärda/byta ut tre vägtrummor.

Gullspångsälvens Vattenråd
Karlskoga
147600
SEK
2022 - 2023
Levande sjöar och vattendrag
5238
501-1691-2022

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Övriga dokument
Ändringsbeslut