Projektsida

Rädda flodpärlmusslorna i Mörtjärnsbäcken

Restauera de påverkade delarna av bäcken så att öringen åter kan använda större delen av bäcken som lek- och uppväxtområde. Arbetet kommer utföras för hand till störst del genom att återföra bortrensat material till bäcken samt skapa lekområden av det material som finns i bäcken. Grävmaskin kommer användas på en 200 meter lång sträcka.

Gullspångsälvens Vattenråd
Karlskoga
110400
110400
SEK
2022 - 2022
Levande sjöar och vattendrag
5237
501-4483-2022

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Övriga dokument
Beslut