Projektsida

Biotopvård i Laxsjönoret

Laxsjönoret är idag en flottledsrensad vattendragssträcka mellan Laxsjön och Storån. Den har korta sträckor med strömmande vatten, men är i huvudsak lugnflytande, framförallt i den nedre delen. Laxsjö fvo med stöd av Sportfiskarna vill biotopvårda Laxsjönoret, vilket i praktiken innebär att placera ut upprensad sten i vattendraget och tillföra död ved. Även avstängda sidofåror kommer att återvätas genom att ta bort rensvallar. Åtgärderna kommer att kunna genomföras manuellt på delar av sträckan, där det blir svårare att komma åt med maskin, men på mer lättillgängliga platser med större stenmängder kommer en grävmaskin att användas.

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund
61152
SEK
2022 - 2023
Levande sjöar och vattendrag
5192
501-1720-2022

Relaterade projekt: LOVA - Lokala vattenvårdsprojekt

InfoProjektägareProjektnamnBeslutade medelValuta
Lidingö BåtförbundBåtbottentvätt Lidingö 722 125SEK
Norrtälje KommunKretsloppsanläggning för enskilda avlopp 473 600SEK
Vikingarnas Segelsällskap (VSS)Åtgärder för att minska användning av båtbottenfärger från en båtklubb 879 000SEK
Bygdegårdsföreningen Nyby kapellVA-anläggning Nyby Bygdegård 49 127SEK
Östra Dyviksudds VA-föreningMinireningsanläggning för Östra Dyviksudds VA-förening 40 375SEK
Svenska KryssarklubbenTömning av hålltankar Norrviken 110 000SEK
Vaxholms stadTvå tömningsstationer för toalettavfall från båtar 175 000SEK
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms länLatrinmottagning i bryggan Utö gästhamn 110 000SEK
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms länUtbyggnad av landtoaletter i skärgårdsmiljö 562 500SEK
Haninge kommunMobil tömningstank vid Huvudskär 75 000SEK
Tierps kommunReningsdammar i Tierp 95 000SEK
Östhammars kommunLatrinhantering och båttvätt i Öresundsgrepen 271 000SEK
Östhammars kommunPlanering av våtmark vid Östhammars reningsverk Lillfjärd 144 622SEK
Tierps kommunTömningsstation för båttoaletter i Ängskär 60 000SEK
Kiladalens VattenvårdsföreningEnskilda avlopp Kiladalen 500 000SEK

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Övriga dokument
Beslut