Projektsida

Hållbar dagvattenhantering med digitalt beräkningsverktyg i Östersunds kommun

Östersunds kommun har påbörjat en omställning till en mer hållbar dagvattenhantering. Resultatet från projektet är ett verktyg som skapar underlag för att kunna ta välgrundade beslut över de insatser och åtgärder som syftar till att skapa en hållbarare dagvattensituation i Östersunds kommun som i sin tur kommer leda till ett renare vatten ut i våra recipienter. Miljöeffekterna kan ses som direkta då modellen ger en god helhetsbild över det område som studeras och åtgärder/insatser kan snabbt prioriteras och sättas in där de mest behövs. I en inledande del av projektet kommer den data som krävs för att bygga upp modellen att digitaliseras. Denna kommer ligga till gagn för framtida beräkningar och för att kunna ta genomtänkta beslut kring de insatser/åtgärder som krävs på dagvattennätet

Östersunds kommun
Östersund
180000
SEK
2022 - 2023
Giftfri miljö
5191
501-1699-2022

Relaterade projekt: LOVA - Lokala vattenvårdsprojekt

InfoProjektägareProjektnamnBeslutade medelValuta
Lidingö BåtförbundBåtbottentvätt Lidingö 722 125SEK
Norrtälje KommunKretsloppsanläggning för enskilda avlopp 473 600SEK
Vikingarnas Segelsällskap (VSS)Åtgärder för att minska användning av båtbottenfärger från en båtklubb 879 000SEK
Bygdegårdsföreningen Nyby kapellVA-anläggning Nyby Bygdegård 49 127SEK
Östra Dyviksudds VA-föreningMinireningsanläggning för Östra Dyviksudds VA-förening 40 375SEK
Svenska KryssarklubbenTömning av hålltankar Norrviken 110 000SEK
Vaxholms stadTvå tömningsstationer för toalettavfall från båtar 175 000SEK
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms länLatrinmottagning i bryggan Utö gästhamn 110 000SEK
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms länUtbyggnad av landtoaletter i skärgårdsmiljö 562 500SEK
Haninge kommunMobil tömningstank vid Huvudskär 75 000SEK
Tierps kommunReningsdammar i Tierp 95 000SEK
Östhammars kommunLatrinhantering och båttvätt i Öresundsgrepen 271 000SEK
Östhammars kommunPlanering av våtmark vid Östhammars reningsverk Lillfjärd 144 622SEK
Tierps kommunTömningsstation för båttoaletter i Ängskär 60 000SEK
Kiladalens VattenvårdsföreningEnskilda avlopp Kiladalen 500 000SEK

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Övriga dokument
Beslut